Hoe het werkt

De begeleiding door Werners Coaching wordt vergoed. U kunt de activiteiten betalen vanuit uw PGB. In het plan van aanpak houd ik rekening met uw (financiële) mogelijkheden. Ik garandeer dat we uw budget niet overschrijden.

Om voor vergoedingen in aanmerking te komen, moeten onze cliënten beschikken over een PGB-status. Het staat u uiteraard ook vrij om mijn diensten uit eigen middelen te financieren. Dat hoor ik graag tijdens het intakegesprek, zodat ik de overeenkomst daarop kan aanpassen. Uiteraard houd ik ook in het geval van financiering uit eigen middelen rekening met het beschikbare budget.

Van diagnose tot Werners Coaching

Veel van de cliënten die bij mij aankloppen, zijn het station van diagnose al jaren geleden gepasseerd. Ter volledigheid benadruk ik op deze plek toch even de feitelijke route om (met PGB-status) tot Werners Coaching te komen.

Met de diagnose van de huisarts of medisch specialist meldt u zich bij de gemeente (sociaal team/wijkteam of Jeugd en gezinsteam JGT). Op basis van uw hulpvraag krijgt u volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of jeugdwet een bepaald aantal uren om vrij te besteden aan een zorgaanbieder. Zoals aan Werners Coaching. De hoogte van het pgb-budget, is afhankelijk van de hulpvraag op diverse levensgebieden. Tijdens een keukentafelgesprek met een wmo-consulente of jeugd- en gezinsteammedewerker wordt vastgesteld wat het budget van uw pgb is.

Tijdens ons intakegesprek vermeld ik meteen de kosten van mijn diensten. Ik kan rekening houden met het beschikbare budget en communiceer vooraf over eventuele extra kosten, zodat u die regie in eigen hand houdt.

Silhouet Individueel

Cliënt aanmelden of
eerst meer informatie?